ADHD ökar risken för missbruk

Varannan vuxen med ADHD riskerar att utveckla missbruk eller beroende. En av fyra med substansbrukssyndrom (SUD) har också ADHD. Det är viktigt att få rätt vård, och vid omfattande missbruksproblematik kan man behöva gå på en beroendemottagning.

Om man misstänker ADHD kan en tids drogfrihet krävas för att kunna genomföra utredning och behandling. Läkemedelsverket rekommenderar att sjukvården gör individuella bedömningar vid eventuell läkemedelsbehandling till en person med ADHD och substansbrukssyndrom.

Risken att underbehandla ADHD ska vägas mot risken att läkemedel används på felaktigt sätt. Flera forskningsstudier har noterat en minskad risk för framtida skadligt substansbruk hos barn och ungdomar som behandlats med centralstimulerande läkemedel för ADHD.

Vad är substansbrukssyndrom (SUD) enligt diagnosmanualen DSM- 5?

Ett problematiskt bruk av substans som leder till klinisk signifikant funktionsnedsättning eller lidande med minst två av följande kriterier uppfyllda under en 12-månaders period:

 • Substans intas ofta i större mängd eller längre tid än vad som avsågs.
 • Önskan om, eller misslyckade försök att begränsa eller kontrollera bruket.
 • Mycket tid ägnas åt att skaffa eller använda substans eller återhämta sig från substanseffekter.
 • Sug efter substans.
 • Upprepat bruk vilket leder till misslyckanden inom arbete, skola eller i hemmet.
 • Fortsatt bruk trots konsekvenser av social och mellanmänsklig natur.
 • Sociala, yrkes- eller fritidsaktiviteter överges eller minskas på grund av substansbruket.
 • Upprepat bruk i situationer som medför risk för fysisk skada.
 • Fortsatt bruk trots vetskap om fysiska och psykiska besvär orsakat av bruket. 
Källor
 • Sullivan MA  & Rudnik-Levin F  (2001) Attention deficit/hyperactivity disorder and substance abuse. Diagnostic and therapeutic considerations. Annals of the New York Academy of Science. 931: 251-270.

 • van Emmerik et al, 2012 Prevalence of attention-deficit hyperactivity disorder in substance use disorder patients: a meta-analysis and meta-regression analysis. Drug Alcohol Depend. 2012 Apr 1;122(1-2):11-9

  Läs mer här:
  Läkemedel vid adhd - behandlingsrekommendation: Information från Läkemedelsverket 2016;27(2):13–24.

Leva med ADHD

ADHD kan innebära olika svårigheter beroende på ålder och livssituation. Här finns både personliga berättelser samt intervjuer med specialister.