Ätstörningar och ADHD

Forskning har visat att det finns en koppling mellan ADHD och ätstörningar. Forskarna tror att det finns en högre risk för avbrott i behandlingen för ätstörning om man också har ADHD- symtom. Extra svårt är det för personer med svåra ätstörningar. Det är viktigt att hitta speciella behandlingsmetoder för personer med ADHD och som också har allvarligare ätstörningar.

Källa
  • Testa G, Banas I, Vintró-Alcaraz C, et al. Does ADHD symptomatology influence treatment outcome and dropout risk in eating disorders? A longitudinal study. J Clin Med 2020; 9: 2305.

Hjälpmedel

Här hittar du allt från städscheman, inköpslistor och veckoplaneringar till exempel på hur du kan förbättra din tidsuppfattning eller bygga upp en lugnare morgonrutin.