Välkommen till ADHD i vardagen

Här får du som har ADHD, är anhörig eller bara är intresserad, information om ADHD. Du kan läsa om diagnos och behandling, hur det är att leva med ADHD och ladda hem hjälpmedel som underlättar i vardagen bland annat.

Ungdomar och barn med ADHD

ADHD kan se ut på många olika sätt. Det kan till exempel vara svårt att sitta still och koncentrera sig i skolan eller lära sig nya saker. Man kanske glömmer lätt, och ibland kan man bli riktigt arg eller ledsen. Men det finns hjälp att få. 

Om att vara vuxen med ADHD

Att ha ADHD och samtidigt befinna sig i en relation, vara förälder eller jobba, kan vara en tuff utmaning för alla parter. Med rätt behandling, och med hjälpmedel som underlättar i vardagen, kan livet med ADHD bli lite enklare.

Förälder eller anhörig

Att stå nära någon som har ADHD kan kännas tufft och ibland kan det vara svårt att veta vad man ska göra. Genom att läsa på om ADHD och höra andras berättelser kan man kanske få en bättre förståelse för hur man kan hjälpa till.

Flickor/kvinnor och ADHD

Här har vi samlat allmän information om kvinnor och ADHD – bland annat historik, hur behandlingen kan skilja sig mellan flickor/kvinnor och pojkar/män samt en länk till en intervju med Lotta Borg Skoglund som berättar om sin bok ”ADHD – Från duktig flicka till utbränd kvinna”.

Att leva med ADHD varje dag

Vad är ADHD?

ADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder, vilket brukar översättas till aktivitets- och uppmärksamhetsstörning.

Leva med ADHD

ADHD kan innebära olika svårigheter beroende på ålder och livssituation. Här finns både personliga berättelser samt intervjuer med specialister.

Samsjuklighet

En svensk studie upptäckte att nästan hälften av vuxna personer som nyligen fått ADHD-diagnos hade någon form av samsjuklighet.

Diagnos & behandling

Syftet med att göra en ADHD-utredning är att öka förståelsen för en persons svårigheter och få möjlighet att ge rätt behandling.

Hjälpmedel

Här hittar du allt från städscheman, inköpslistor och veckoplaneringar till exempel på hur du kan förbättra din tidsuppfattning eller bygga upp en lugnare morgonrutin.

Takeda och ADHD

Takeda arbetar för en ökad kunskap och förståelse för ADHD. Vårt arbete utgår alltid från patientens behov, för att främja deras hälsa och livskvalitet.

Flicka i skolmiljö

Unga flickor med ADHD

Hur påverkas unga flickor med ADHD?
Skolan. Vännerna. Familjen.

Hedda - en tjej med ADHD

Här får vi följa Hedda i hennes vardag, bland annat i skolan och när hon tränar parkour. Vi får läsa om saker hon råkar ut för och hennes känslor inför det. Berättelsen är i första hand tänkt till barn och yngre tonåringar, men fungerar också för hela familjen, lärare och kompisar att reflektera kring.