Leva med ADHD

ADHD kan innebära olika svårigheter beroende på ålder och livssituation. De flesta vuxna med ADHD får tillvaron att fungera och kan leva ett gott liv med familj, arbete och vänner, genom att hitta strategier för att hantera sina svårigheter. Men däremot kan personer med ADHD få kämpa med saker som är enkla för andra – som att strukturera sin vardag, passa tider, hålla ordning och handskas med pengar. Även känslor och reaktioner kan vara svåra att styra.

Bra förutsättningar

Det finns många saker som kan underlätta för personer med ADHD och ge bra förutsättningar för att få en fungerande vardag. Exempelvis:

En välstrukturerad vardag

Krav, förväntningar och miljö behöver anpassas för att undvika stress och överbelastning.

Psykosociala insatser

Som anhörigutbildningar, anpassning i skolan och på arbetsplatsen.

Medicinering

För att lindra symtomen vid ADHD förskrivs ibland läkemedel.

En förstående omgivning

Underlättar livet för den som har ADHD och ökar chanserna till en välfungerande vardag

Diagnos & behandling

Syftet med att göra en ADHD-utredning är att öka förståelsen för en persons svårigheter och få möjlighet att ge rätt behandling.

Ung vuxen med ADHD är en serie webinars där vi pratat med personer om ADHD ur olika perspektiv. Möt Georgios ”Jojje” Karpathakis, grundaren till Underbara ADHD, Jessica Stigsdotter Axberg, mamma till barn med ADHD samt Josefin Svensson som driver ADHD-podden och lyssna till deras berättelser.

Hjälpmedel för vuxna

Hjälpmedel för barn