Gruppdiskussion

En gruppdiskussion mellan Georgios Karpathakis, Jessica Stigsdotter Axberg och Josefin Svensson med Takedas Christian Pederson som moderator. Diskussionen har sin utgångspunkt i frågor från olika vårdgivare om hur ADHD-vården ser ut idag. Gruppen trycker på sådant som de tycker borde lyftas inom vården.

Längd 26 min.